برچسب: سپهبد شهید قاسم سلیمانی

آرامش...

🟠 آرامش…

عزیزم من متعلق به آن سپاهی هستم که نمی خوابد و نباید بخوابد. تا دیگران در آرامش بخوابند. بگذار آرامش ...

Page 2 of 97 1 2 3 97